Speling op rechterheup: wat te doen?

 

Vraag  
Ik heb een Rottweiler-teef van 4,5 mnd (21 kg) die speling op haar rechterheup heeft. Ofschoon de dierenarts zich hierover zorgen maakt, is er nog geen specifieke actie ondernomen, anders dan op- en afstapjes zoveel mogelijk vermijden, uiteraard geen traplopen, niet springen, niet te lang lopen en ravotten. De hond loopt niet mank, heeft bij normaal gedrag geen last, maar jankt wel als ze zich verdraait, stoot of te wild is met spel. De dierenarts heeft voorgesteld te wachten tot ze 6 mnd is en dan een foto te maken om te zien hoe erg het met haar heup is gesteld.
Wat is hierover uw mening, en kan er in de tussentijd niks anders aan gedaan worden (bv glucosaminoglycan)?

 

 
Ons antwoord
Speling in de heup komt door een niet voldoende congruent zijn van kop en kom en slapte in de betroffen banden kapsels en pezen. Nou zijn jonge honden van nature altijd al wat "losser" in de botten, maar dat mag nooit tot pijn leiden. Ik zou die foto gewoon laten maken 4,5 5 of 6 maanden, maar ik zou u doorsturen naar de orthopedische specialisten van Den Haag, Amsterdam, Oisterwijk of Utrecht, omdat de diagnose en eventuele therapieconclusie daaraan verbonden nogal ingrijpend kunnen zijn: bekkenkanteling is een ingrijpende en dure operatieve optie en die zou ik alleen uitgevoerd willen zien door orthopaedisch specialisten (punt een, omdat ze daar nu eenmaal speciaal voor opgeleid worden en punt twee omdat ze daardoor een betere keuze uit de diverse behandelmethoden kunnen maken).
Glucosaminoglycanen klinkt interessant, maar dan alleen de stofnaam. Het heeft geen enkele zin wat dan ook te proberen als de diagnose niet eerst gesteld is. Te uwer informatie: glucosaminoglycanen worden gebruikt bij degeneratieve aandoeningen van het gewricht en het gewrichtskraakbeen en afwijkende synoviale vloeistof. Toepassing lijkt me zeker ook gezien eerdere opmerking niet de eerste optie bij deze hond.

Disclaimer
Het is van belang te onthouden dat wij bij beantwoording van alle vragen afgaan op de ons toegezonden informatie. Daarbij kan het altijd voorkomen dat wij een of meer mogelijke andere oorzaken van het probleem niet of slechts summier vermelden. Het verdient daarom aanbeveling altijd uw eigen dierenarts van het probleem op de hoogte te stellen.

De makers van Dier & Info accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid van de gegevens of de teksten geplaatst door haar of haar gebruikers. Het gebruik van informatie gevonden of afkomstig van deze site mag alleen gebeuren na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dier & Info. We behouden ons het recht voor artikelen niet te plaatsen of teksten van vragen en antwoorden,cq. reactie te wijzigigen zonder de auteur daarvan op de hoogte te houden.

De vragen en antwoorden op deze site zijn geplaatst in de periode 1996 - 2003. Het kan daarom voorkomen dat de antwoorden en de vragen niet correct zijn. Op veler verzoek hebben wij de databank online gehouden. We hopen in de toekomst nog een keer in de gelegenheid te zijn de vragen en antwoorden te actualiseren.